Kónya Albert

szakmai életrajz


»Ami igazán számít, az az ihlet. A képzelőerő mindennek az alapja.
Ez az, ami bepillantást enged a jövőbe. A képzelet fontosabb, mint a tudás.
A tudás véges. A képzelet felöleli az egész világot.«

Albert Einstein

Rövid szakmai életút és filozófia

nézetek, életutak és tanárok

 1954  -ben született Budapesten, Pesterzsébeten.

 1974  Tanárai szerint kémia tudása kiváló. Azt akarják, hogy ebben az irányban tanuljon tovább. A helyzet azonban úgy alakul, hogy elektronikai tanulmányokat folytat, melyekben igen jó eredményt ér el. Kémiai tudását szakkönyvekből tovább fejleszti és nem is sejti, hogy a kémiai és az elektronikai tudás együttese milyen nagy segítség lesz később a homeopátiás orvosi molekulárbiológiai kutatások elektrokémiájában, a homeopátiás gyógyszerek működésének megértésében.

 1976  -ban katona lesz és bekerül a Honvéd Központi Katonai Kórház I. Belgyógyászat orvosi laboratóriumába. Itt elmélyítheti a biológiai, orvostudományi és kémiai tudását. Egy ügy kapcsán felszólítja őt Dr. Schiller Ede főorvos, orvos ezredes, hogy mélyüljön el az urológiában. A főorvos legjobb felsőfokú végzettségű asszisztenséhez Rais Erzsébethez kerül, aki rendkívülien jó és tehetséges diagnoszta. Dr. Schiller Edét arra kéri, hogy adjon lehetőséget arra, hogy orvostudományt tanuljon. 6 év gyakorlatot szerez  az osztályon. Rais Erzsébettől tanul Dr. Schiller Ede engedélyével és vezetésével, és elmélyül a klinikai-kémia minden titkában. Esetek százait kíséri végig, több száz főorvosi viziten és konzíliumon vesz részt. Egy a Dr. Schiller Ede által támogatott fiatal orvossal együtt elképesztően sok különleges orvosi esetet ismernek és tárgyalnak meg. A nagy tapasztalatú Rais Erzsébet mindenben segít.

Az orvostudomány alapkérdéseinek átgondolása

Kórházi tapasztalatai azt mutatták, hogy túl sok olyan kérdés merül fel a betegekkel, a halálesetekkel kapcsolatban, melyekre nincs válasz. Nem  derült ki például az, hogy két azonos korú 50-es katona férfi epeműtétje után miért épült fel egy hét alatt az egyik és miért halt meg egy hónap múlva a másik? Egy orvosi belgyógyászati osztályon ilyenkor csak annyit látnak, hogy az egyik ember leletei szépen javulnak a beteg egyre jobban érzi magát, majd a kórházat is elhagyhatja; a másik esetben a leleteredmények egyre rosszabbodnak és a beteg leépül. A boncolás után a halál oka vagy tisztázódott, vagy nem. Sokszor írták be azt a bejegyzést, hogy: a halál oka ismeretlen. A fenti eset - az, hogy nem derült ki, miért épül le az egyik beteg olyan gyorsan egy egyszerű epe-eltávolítás után - arra az elhatározásra jutatta, hogy a hagyományos orvoslás valamit nem képes tisztázni. Egyik katonaorvos őrnagy adjunktusnő segítője, - aki minden kérdésére szívesen válaszolt - erre az esetre konkrétan azt mondta: - Egyelőre nem tudjuk megmondani, hogy miért van az, hogy az egyik ember az előírt protokoll szerint gyógyul az epeműtét után, a másik meg elkezd leépülni és meghal. Ez volt a motivációja arra, hogy az orvoslás új - vagy éppen régi, bölcs útjaira (homeopátia, akupunktúra) lépjen. Rá kellett jönnie arra, hogy Dr. Samuel Hahnemannak, a homeopátiás orvoslás megalapítójának van igaza: a betegség nem anyag. Az orvos csak a betegség tüneteit látja, de magát a betegséget még soha senki nem látta. Ezért ebben az irányban kívánta orvoslásban elért tudását továbbfejleszteni, és ezen a téren akart továbbtanulni.

Híres ismeretségek, tanítómesterek

 1996  Miközben olyan nyugati iskolák után kutat, ahol tudását elmélyíthetné, figyelme két intézet felé irányul. Az egyik a svájci Astrologisch-Psychologisches Institut Zürich mellett Adliswil-ben, a másik a Barthel & Barthel  Anstalt der Homöopathie Németországban, Schäftlarn-ban. A két intézet a maga nemében nemzetközileg igen elismert. Mindkettő magánintézet. A svájci intézet tulajdonosai és vezetői Bruno Huber & Louise Huber, a német homeopátiás orvosi intézet tulajdonosai és vezetői Dr. med. Michael Barthel és édesapja Dr. med. Horst Barthel.

Louise Huber & Bruno Huber

Levelet ír mindkét intézethez. Még abban az évben meghívja őt Louise Huber Svájcba az asztrológiai világkongresszusra Luzern-be. Ott részletesen megismeri a svájci Astrologisch-Psychologisches Istitut munkáját és szerződést köt az intézettel az Asztrológiai házak című nemzetközileg elismert - több, mint 6 nyelvre lefordított - könyvük lefordítására és kiadására Magyarországon. Feleségével kiadja a művet 1000 példányban. A könyv gyorsan elfogy az utolsó darabig. Egy ausztriai előadás kapcsán ismét találkozik Bruno Huberral és Louise Huberral - Dr. Assagioli egykori tanítványaival, titkáraival - Ausztriában, hogy mintapéldányokat adjon át a kiadott könyvből. Felmerül egy magyarországi asztrológiai-pszichológiai iskola megalapításának lehetősége. A második szerződést köti meg Svájccal. Most a Svájci Asztrológiai-pszichológiai Intézet Magyar Levelező Iskoláját (API MLI) alapítja meg feleségével. Néhány év alatt rájön, hogy az asztrológiai-pszichológia tanítása felemészti teljes energiáját és nem marad idő az orvosi kutatásokra, továbbfejlődésre és továbbfejlesztésre.

Dr. Michael Barthel

Dr. Michael Barthel-lel levélben való megbeszélés szerint egy budapesti orvosi konferencián találkozik. Felkelti érdeklődését Dr. Barthel munkássága, aki tanulási célirányokat ajánl a homeopátia professzionális elsajátítására. Dr. Barthel nemzetközileg elismert orvos, a leghíresebb amerikai, angol és német egyetemeken is tanít, így mint gyakorló homeopátiás orvostanár jól tudja, hogyan lehet a legjobban elsajátítani a homeopátia tudományát. Kónyának megtetszik a Prof. Dr. Jost Künzli / Dr. Michael Barthel féle homeopátiás orvosi repertórium. Rájön, hogy ez a legjobb repertórium, amivel eddig találkozott. Dr. J. Künzli - aki Dr. M. Barthel tanítómestere volt - és Dr. M. Barthel (a mester és tanítványa) elkészítik azt a professzionális homeopátiás gyógyszer-repertóriumot, amiből kihagyják a gyógyszerpróbák nem 100 %-os tüneteit, így megszületik egy szűkebb tünettartalmú, de annál hatásosabb repertórium. Kónya számára a siker abban mutatkozik meg, hogy ugyanazon tünetekre egészen más gyógyszer bizonyul találatnak ebből a repertóriumból, de az több tucatszor hatásosabb, mint más repertóriumokból választva. Megtanulja az összes Dr. Barthel által ajánlott és kiadott homeopátiás Theorie, Klinik  és Praxis témamegnevezésű anyagokat. A Dr. Barthel-el való állandó konzultációkon professzionálisan elsajátítja a Prof. Dr. Künzli és Dr. Barthel módszert.

Viszony a mesterekhez - ki kitől tanult?

Dr. James Tyler Kent - Dr. Pierre Schmidt - Dr. H. Barthel - Dr. M. Barthel - Kónya
Dr. Roberto Assagioli - Louise Huber és Bruno Huber - Kónya

Továbbképzések

A Honvéd Központi Katonai Kórházban befejezett tanulmányok után érdeklődése a nyugateurópai alternatív orvoslás felé fordul. Alább ismertetjük azokat a továbbképzéseket - a teljesség igénye nélkül - , melyeket felsőfokon elsajátított:

Homeopátia

Dr. Michael Barthel magaspotenciás homeopátiás technológiáit ismeri meg az alábbi - Dr. Barthel által ajánlott és kiadott - könyvek és Dr. Barthel-lel való személyes konzultációk alapján:

- Dr. Samuel Hahnemann: Organon der Heilkunst
  Die Theorie der Kronischen Krankheiten
- Dr. J. T. Kent: Prinzipien der Homöopathie
- Dr. J.-P. Gallavardin: Psyche und Homöopathie
- Dr. Sonntag/Dr. Lang: Homöopathie in der Apotheke
- Dr. A. Yingling: Handbuch der Geburtshilfe
- Dr. William Boericke: Handbuch der homöopathischen Materia medica
  és még sok más könyv, előadás és tanulmány...

Dr. Reinhold Voll féle elektro-akupunktúra

Alább a tanulmányok főbb elsajátított tananyagait soroljuk fel:

- Dr. Horst Leonard: Grundlagen der Elektroakupunktur nach Voll
Ein Leitfaden zur Einführung in die Elektro-akupunktur nach Voll (EAV)
- Dr. Reinhold Voll: Medikamententestung, Nosodentherapie und Mesenchymreaktivierung
- Dr. Gerhard Meyer: Mesenchymreaktivierung und Allergie
Ein neuer Weg in der EAV
- Internationale
 Ärzteges. für BFD e. V.:
Diagnostische Akupunktur-testverfahren
Ein Kursbuch für die ärztliche und zahnärztliche Praxis
  hogy csak a legfontosabbakat említsük...

Pszichológia, pszichoszintézis

Pszichológiai alaptanulmányait svájci pszichológiai tanítómesterei ajánlására Dr. Roberto Assagioli pszichoszintézisének megtanulásával folytatja, melyet később továbbfejleszt:

- Dr. R. Assagioli: Psychosynthese, Prinzipien, Methoden und Techniken
  Psychosynhtese und transpersonale Entwicklung
  Die Schulung des Willens, Methoden der Psychotherapie und der Selbsttherapie
  Typologie der Psychosynthese, Die 7 Grundtypen
  és egyéb más teológiai pszichológiai tanulmány...

Homotoxikológia

Dr. Hans-Heinrich Reckeweg homotoxikológiáját első kézből, Reckeweg doktor saját anyagaiból tanulja meg és fejleszti tovább a terhesség előkészítés, a homotoxikológiai  eredetű meddőség, és a modern biológiai rákterápia céljaira:

- Dr. H.-H. Reckeweg: Homotoxikologie, Ganzheitsschau einer Synthese der Medizin
  Homeopathia antihomotoxica, Eine gesichtete Arzneimittellehre
  Homeopathia antihomotoxica, Symptomen- und Modalitätenverzeichnis
  Hyperimmunisierung nach Dr. Reckeweg
  Spezielle Anwendung der Ampullenpräparate
  és még sok más tanulmány...

Gyakorlat

A 6 év Honvéd Kórház belosztály és belosztály labor gyakorlat után orvostudományi továbbképzése rögtön a homeopátia felé irányul. A Dr. Bartheltől kapott instrukciók alapján elsajátított homeopátiás tudás meglehetősen nagy sikert hoz több mint 20 éves tanácsadói praxisa alatt. Több ezer különleges eset - rákbetegség, meddőség és főleg rejtelmes krónikus esetek százai - oldódnak meg tanácsadásai révén. A gyakorlatba az évek folyamán több híres orvos - Dr. S. Hahnemann, Dr. M. Barthel, Dr. H.-H. Reckeweg, Dr. R. Voll és még sokan mások - tudományos munkáját vonja be, melyeket együtt szintézises módon alkalmaz. Nagy jelentőségű az a dolog is, hogy a fent említett orvosok külön-külön tudását egymásba integrálta, mellyel lényegesen nagyobb teljesítmény érhető el, mint egyenként a külön alkalmazott technikákkal. A külföldi és a magyar eredmények beigazolják ennek szükségességét. A legnagyobb teljesítmény azonban mindenek előtt az inszeminációs és lombikbébi meddőség területén érhetők el. Éppen ezért ebben az irányban folytatja a kutatásokat és a gyakorlati tanácsadást.

Kutatási területek

Az utóbbi évtizedben két olyan téma került az érdeklődési körébe, melyet Dr. Hans-Heinrich Reckeweg német orvos - a homotoxikológia felfedezője - már kutatott, de a kutatás témája nyitva maradt: 1. A rákbetegségek modern biológiai homeopátiás injekcióterápiája teljesen új koncepciók alapján; 2. A lombikbébi programok alacsony sikerszázaléka, annak ellenére, hogy orvosilag a legnagyobb körültekintéssel zajlanak ezek az eljárások. Mindkét kutatás teljesen kész. Ezek a területek azok a területek, melyek fejlesztése azonban nem állhat meg. Ezen kívül olyan új kutatási területek kerülnek bevonásra, mint a káros föld, kozmikus és egyéb sugárzások bioplazmára gyakorolt hatásainak tüzetesebb vizsgálata. Ebben a tekintetben az a fontos, hogy tényszerűen feltárjuk azokat a változásokat, melyeket ezek az erőterek okoznak. Újra előtérbe került az a kutatás is, ami azzal foglalkozik, milyen hatást gyakorolnak a bolygók energiái szervezetünkre orvosi szempontból. A Pszichoszintézis Labor elkötelezett abban, hogy csak olyan tényeket közöljön, melyek tudományosan bizonyíthatók, még akkor is, ha néha igen különleges mérés- és bizonyítási eljárást alkalmaz. 

 1997  -ben megalapítja Pszichoszintézis Tanácsadó nevű vállalkozását.

A nyilvános előadások évei következnek

1999-ben a Baktay Ervin Asztrológiai Intézet vezetőjének, Dr. Janák Lajosnak a meghívására két előadás keretében előadja a Svájci Asztrológiai-Pszichológiai Intézet (API) speciális személyiséganalízis módszerét a budapesti Fészek Klubban.

A fenti előadás után néhány nappal meghívást kap a Phoenix Stúdió vezetőjétől Dr. Korcsmáros Magdától Dr. János Péter kineziológus támogatásával. A stúdió előadó termében egy pszichológiai-pszichiátriai nőbeteg vizsgálatát mutatja be, akinek apa-anya és gyermekkori konfliktusa van. A svájci API módszerének alkalmazásával - mely szerint a horoszkópban a Nap=Apa, Szaturnusz=Anya és a Hold=gyermek, vagyis e hármas alapján a családra utaló összefüggésből kialakított terápia - a beteg teljes gyógyulásához vezet. Egyéb pszichológiai-pszichiátriai módszerekkel ezt a beteget nem tudták meggyógyítani.

A svájci API-vel felbontja a szerződést és ismét az orvostudomány felé fordul. Elkezdi továbbfejleszteni a Dr. Bartheltől tanult magaspotenciás homeopátiás technikát és kombinálja a Dr. Reinhold Voll féle elektro-akupunktúrával. A káros sugárzások figyelembe vétele a homeopátiás terápia közben új tanulmányt szül Prof. Dr. Hugo Hubacek osztrák biokémikus támogatásával, akivel Bécsben tárgyal.

 2000.  május, Budapest, Magyar Tudományos Akadémia. A Homeopátiás Orvosok 55. Világkongresszusa. (Az első szabad homeopátiás nemzetközi kongresszus Magyarországon a hosszú tiltás után) Az előadás címe: Miért jó tudni a homeopátiás orvosnak a geopatogén zónákról? Az előadás szakmai támogatói: Dr. med. Michael Barthel nemzetközileg elismert homeopátiás orvos, Prof. Dr. Hugo Hubacek biokémikus, geopatogén zóna szakértő, az Osztrák Állami Szilikáttechnikai Kutatóintézet igazgatója, Dipl. Ing. Harald Rauer a Bruce Copen Laboratorien igazgatója, a Magyar Homeopátiás Orvosi Egyesület és annak akkori elnöke Dr. Kürti Katalin, aki ezt a kongresszust szervezte.

 2000  -ben Kaló Jenő meghívására a Budapesti Kertészeti Egyetem előadótermében a Klasszikus homeopátia és asztrológia című előadás hangzott el.

 2001. szeptember Wolfegg im Allgäu, Németország, Pszichoszintézis Fórum (nemzetközi pszichológiai és pszichiátriai szakkonferencia) a német Psychosynthese Haus vezetőjének, Karl-Heinz Reichert-nek a meghívása. Az előadás címe: Hogyan tudjuk tudatunkat felemelni, hogy magasintelligenciájú lényekkel kapcsolatba kerüljünk? Az előadás alcímei: 1. A lélek eredete és funkciója, 2. A tudat felépítése és funkciója (A Dr. Assagioli féle tudattojás), 3. Meditáció tudatunk megismeréséhez, 4. Kapcsolat felépítése magasintelligenciájú lényekkel a tudat segítségével, 5. Spirituális önkontroll, 6. A szellemvilág tudományos és történeti áttekintése, 7. A Biblia tartalma az előadás témáját illetően, 8. A tudat mint isteni szikra az emberi agyban, 9. Hogyan tudunk egy médium által vett írást vagy információt ellenőrizni, annak valódiságát bizonyítani? 10. Hogyan »működnek« Isten médiumai? E tudományos előadás alapja a Dr. Roberto Assagioli féle pszichoszintézis technika.

Tervek és jövőkép

 2008  -tól folytatódnak azok a több mint 20 éve létező kutatások, melyek eredményei eddig is nagy sikert hoztak. A német alternatív orvoslás gyönyörű szintézist hozott össze a homeopátia, a Dr. Voll féle elektro-akupunktúra és a Dr. Reckeweg féle homotoxikológia között. Rengeteg - több ezer oldal - gyakorlati és elméleti tudományos anyag gyűlt már össze, de a lehetőség ebben a témában szinte végtelen. Az a biztató, hogy átgondoltabb technikákkal és jobb, nagyobb teljesítményű műszerekkel még nagyobb orvosi gyógyító teljesítmény érhető el viszonylag kedvező áron.

A bioenergia, az akupunktúrás orvoslásban létező - tudományosan is kimutatható -  meridiánok és akupunktúra pontokon mérhető, az emberi testben áramló energiák ismerete, kutatása sokkal több összefüggésre ad majd választ, mint gondolnánk. Hiszen az ember nem más mint biokémiai folyamatok energiával vezérelt komplett összessége, melyet a lélek és szellem tart össze és működteti azt. A biokémiai összefüggések, a laborleletek összességének szintézise az ezeket vezérlő energiák nélkül nem lenne képes azt a feladatot ellátni, melyből végső soron az élet áll elő. A Pszichoszintézis Labor kutatási céliránya ezért a biokémiai folyamatokat befolyásoló és vezérlő bioenergiák vizsgálata. Az anyagtalan, az anyagot vezérlő magasrendű energiák ismerete adhat választ az emberi szervezet átfogó működésére.

Ha az orvos laborleleteken eltérést tapasztal, - akkor attól függően, hogy hány és milyen mértékű eltérés adódik - meg tudja állapítani a betegséget. Sok esetben azonban e tények ellenére sem mindig állítható fel pontos diagnózis vagy túl sok laborlelet eltérésnél - ahol szinte egy laborérték sem normális - nehéz lokalizálni a probléma okát. Ha megtaláljuk és megértjük azokat az emberben lévő energiaáramlási törvényeket, melyekkel például a klasszikus kínai akupunktúra vagy a Dr. Voll féle elektro-akupunktúra foglalkozik, akkor képesek lehetünk a laborértékek javítására minimális gyógyszerráfordítással.

A homeopátiás gyógyszerenergia Dr. Voll elektro-akupunktúrás készülékben való használatával a beteg akupunktúra pontjain pontosan megállapítható, megmérhető az éppen legjobb, legmegfelelőbb gyógyszer. Ezt a gyógyszert - melyet a készülékkel választottak ki - beadva eddiginél hatásosabb gyógyítás érthető el. A Pszichoszintézis Labor azt is kutatta, hogy nem csak a gyógyszerkiválasztást, hanem a gyógyszer áramkörbe helyezésével a gyógyszer energia bejuttatásával még nagyobb eredmény érhető el. A gyógyszer energia - mely rendszerint homeopátiás gyógyszer vagy injekció, de lehet bármilyen más gyógyszer is - modulálja az elektro-akupunktúrás készülék gyógyító impulzusát és gyógyszer bejuttatás nélkül gyógyít. Ez a modulált anyagnál magasabb rendű energia nagy befolyást gyakorol a biokémiai, orvosbiológiai folyamatokra és előáll a gyógyulás, mely aztán a laborleletek javulásával igazolható.

Másik kutatási terület a Dr. Voll féle készülék cerebrális alkalmazása pszichológiai és pszichiátriai problémák megoldására. A szeretet, gyűlölet, szomorúság, agresszió stb. hatásosan befolyásolható az agy bizonyos pontjain, melyek feltérképezése még folyamatban van.

Összefoglalva: a kutatási lehetőségek szinte korlátlanok és a siker sem maradhat el.

Ez a honlap állandóan bővül. Az esettanulmányok részben, a hozzánk forduló ügyfelek  eseteinek sokaságát adjuk közre máris. Ott leírjuk, milyen tanácsokat adtunk. Abból lehet majd a legtöbbet megérteni és megtanulni.

Modern biológiai rákterápia

2008-2009 -ben Dr. Hans-Heinrich Reckeweg három orvosi könyvének ( 1. Homotoxikologie - Ganzheitsschau einer Synthese der Medizin, 2. Homeopathia antihomotoxica Band I. - Eine gesichtete Arzneimittellehre, 3. Homeopathia antihomotoxica Band II. - Symptomen- und Modalitätenverzeichnis) elemzése történt meg. Az 1766 oldalt kitevő német nyelvű orvosi anyag tanulmányozása egy év alatt arra a szintézises nézetre vezette, hogy az e művekben leírt tudományos nézetek a gyakorlatban is megállják a helyüket, azonban az ajánlott terápiasémákat érdemes újragondolni. Különös jelentőséggel bír a kutatásban és az újragondolásban a citromsav-ciklus vagy más néven trikarbonát-ciklus, melyet Dr. Krebs és Dr. Szent-Györgyi fedezett fel és Dr. Krebs átvehette érte a Nobel díjat.

Kónya újra rendszerezte a homotoxikológia lényegét és újra kapcsolta a citromsav-ciklust a rendszerhez logikus és egyértelmű eredménnyel. Nincs új a nap alatt, mindössze annyi, - amire eddig így senki nem nagyon gondolt - hogy a terápiasémát az elméletnek megfelelően kell felállítani és akkor 45-ször nagyobb gyógyító teljesítmény érhető el, mint eddig. 

Kónya módosított terápiasémájából megszületett az új biológiai orvoslás rákterápiája a citromsav-ciklus folyamatának, blokádjainak figyelembe vételével és a blokádok feloldásával. A módszerrel a rákbetegségek sokasága nem csak meggyógyítható, hanem a visszaesés (recidíva) teljesen megállítható. A fő eredmény még, hogy a leukémiás gyermekek jelentős száma ebből a betegségből teljesen, maradandóan meggyógyítható.

Másik előnye a fenti újragondolásnak, hogy nem kell új gyógyszereket, injekciókat alkalmazni, hanem a Heel GmbH és a Wala GmbH eddigi regisztrált injekcióival más sémában a fenti eredményeket lehet elérni.

Kónya Albert
néhány tankönyve


© PSZICHOSZINTÉZIS LABOR - Minden jog fenntartva
Szabadon átvehetők más honlapra a honlapunkon lévő anyagok, ha az átvett anyag végén egy link szerepel a Pszichoszintézis Labor honlapjához
A honlapot a következő böngészőkön teszteltük:  Internet Explorer 7 és 8-as,  Firefox 3.57, Opera 10.63, , Safari 3.1.1.(525.17) 
Ajánlott felbontás: 1024x768