A Bach cseppek


Mik a Bach cseppek?

Dr. Edward Bach rövid életrajza

Ez a tisztán Jézus arcú ember azzal nyújtotta a legkiemelkedőbb dolgot a világnak, hogy a lélek meggyógyításának összes eszközét a rendelkezésünkre bocsátotta. Magas szintű spirituális ember volt, melyet nem nagyon hangoztatott. Intuitív képességei Istentől eredtek. Tekintsük át az alábbiakban - a teljesség igénye nélkül - életútját és találmányainak lényegét.

Dr. Edward Bach (1886-1936) érdekes összefüggésekre jött rá bizonyos virágok és lelki betegségek között. Ezen kívül saját készítésű vakcinái is igen hatásosak voltak. A londoni University College Hospital-on végzett és bakteriológusként dolgozott az I. világháború idején. Bach orvosi tanulmányait 20 éves korában kezdte. 1913-ban kezdhette orvosi gyakorlatát és baleseti sebész lett egy londoni kórházban. A sebészet azonban nem nagyon érdekelte. Később immunológiát tanult. Ezután lett bakteriológus. A korabeli orvoslás számára a bélbaktériumokkal kapcsolatos felfedezései bírtak nagy jelentőséggel. 1917-ben azonban egészségileg összeomlott, rákbetegség miatt operálni kellett. 1919-ben a londoni Homeopátiás Kórházban kezdett dolgozni. 1920-ban meg is jelent egy kiadvány felfedezéseiről. Operációja után úgy gondolta, hogy nem él 3 hónapnál tovább. De az igazi gyógyítás megtalálása utáni vágy nagy erőt adott neki. Felépült. 1922-ben a British Homeopathic Journal-ban Vakcina terápia és homeopátia címmel elsők között megjelent tanulmánya már igen komolynak számított. A nagy siker szárnyakat adott. 1922-ben saját labort és praxist alapított. 1928-ban azonban feladta praxisát, hogy a virágokkal és növényekkel való gyógyítást kutassa. Közben 1925-ben ír egy könyvet Chronic Disease, a Working Hypothesis (Krónikus betegségek, munkahipotézis) címmel. Mindemellett ezreket gyógyít hatásos bélbaktérium-készítményeivel. Közben vadvirágos mezőkön keres olyan gyógynövények után, melyek megfelelnek az ember magatartásmintáinak. Olyan érzelmi magatartásmintáknak megfelelő virágok után kutat, melyek mintegy kiegészítői lehetnek a homeopátiából már jól ismert gyógyszerképeknek. Ezekkel a növényi szerekkel ki szeretné váltani a vakcinákat. Ezen az úton érkezett el Bach doktor azokhoz a virágokhoz, melyektől jelenleg is létező hírnevét szerezte. Kutatásának híre gyorsan terjedt. Bach érdeklődött a filozófia iránt, de nem az iránt, ami iránt az intelligensek, hanem az élet szeretetének filozófiája iránt. Bach aktív szabadkőműves volt, de érdeklődött a keleti bölcseletek iránt is.

Sajnos Bach doktor kutatási feljegyzéseinek nagy részét megsemmisítette - többek között az orvosi asztrológiáról szólót is - és csak töredékek maradtak ránk. Azonban kutatómunkájának fontosabb állomásait megemlítjük ezen a weboldalon. Különösen a homeopaták számára lesz érdekes az, amit Bach ír. A Bach-nozódák keltik fel majd érdeklődésünket. Bachnak egy fontos célja volt növényi eredetű gyógyszereivel: olyan egyszerű, növényi eredetű gyógyszert találni, ami minden ember számára elérhető és amellyel képes magán segíteni, képes magát meggyógyítani.

Nem a betegség a fontos, hanem a beteg

A mindennapi életben mindenki saját karakterét mutatja - »saját magát adja«. Ez előéletünk, ellenszenvünk, elképzeléseink, gondolataink, óhajaink, vágyaink  és a másokkal való bánásmódunk, stb. összetevőiből áll elő. Nos, ez a karakter nem része testünknek, hanem hangulatunk függvénye. Ez a legfinomabb és legérzékenyebb részünk. Nem lehet tehát csodálkozni azon, hogy hangulatunk különböző érzelmeken keresztül egy adott betegség előjeleként szerepelhet és a betegségekkel szembeni ilyen érzékenység sokkal fontosabb irányvonal lehet, mintha csak a testi tünetekre koncentrálunk. Hangulatváltozásaink világosan megmutatják, hogy milyen gyógyszerre van szükségünk már akkor, amikor a testben még semmilyen elváltozás nem mutatható ki. A hangulatunkban lévő változások világosan utalnak arra a gyógyszerre, amire szükségünk van még akkor is, ha a testben még semmilyen elváltozás nem észlelhető. Most vizsgáljuk meg közelebbről, hogy egy bizonyos betegség az emberben hogyan van jelen. Mindannyian tudjuk, hogy egy bizonyos betegség mindannyiunkra másképp hat. Ha Tamásnak kanyarója van, akkor ő nyugtalan; Szilvia ellenben talán csendes és aluszékony; János eközben odafigyelésre és gyengédségre vágyik; Péter ugyanakkor merev ideggörcssé válik, miközben Balázs a legszívesebben egyedül lenne - és így tovább.

Nos, ha egy betegség ilyen sokoldalúan tud megnyilvánulni, akkor kézenfekvő, hogy semmi értelme egyedül a betegséget kezelni. A legjobb ilyenkor Tamást, Szilviát, Jánost, Pétert és Balázst úgy kezelni, ahogyan az ő pszichés betegségkarakterüknek az a legjobban megfelel. Ekkor a kanyaró eltűnik, a beteg meggyógyul.

A homeopátiás repertorizációnál is hasonló az eljárás, mert nem a betegségre adnak csak gyógyszert, hanem az ember egész karakterére. Tehát ténylegesen nem a betegséget, hanem a beteget kell meggyógyítani. Ezért olyan fontos a beteg magatartásának megfigyelése és annak türelmes meghallgatása, hogy a beteg mit mond arról, hogy ő hogyan éli meg azt a betegséget, mellyel az orvosához vagy természetgyógyászához fordul. A homeopátiás tanból még azt is tudjuk, hogy 5 különböző gyermeket csak akkor lehet ugyanazzal a homeopátiás szerrel meggyógyítani, ha pontosan ugyanazokkal a fizikai és pszichikai tünetekkel rendelkeznek az adott betegség viselése közben. Ez azonban nagyon ritkán fordul elő. Dr. Bach homeopata volt és ez látszik előadási stílusán.

Mit is akarok ezzel Önöknek prezentálni: Azt, hogy nem a kanyaró a kulcs a gyógyuláshoz, hanem az a természet és viselkedés, melyet a kis beteg tanúsít betegsége közben. A gyermek hangulata, magatartása a legpontosabb utalás arra, hogy mire is van szüksége a gyógyuláshoz.  Mint ahogy egy hangulat utal egy betegség kezelési módjára, ugyanúgy figyelmeztethet bennünket egy fenyegető betegség kialakulása előtt arra, hogy azt még időben visszaszoríthassuk.

Erre ajánlhatók még az úgynevezett Kónya-féle homeopátiás mikro dózisok, melyek a még egészséges beteg pszichikai tüneteit alapul véve ajánlanak prevenciós jellegű homeopátiás vagy Bach-csepp terápiát. Ennek előnye, hogy a betegség kialakulása előtt azt nem elfojtva annak látens jelenléte megszüntethető. Így a komolyabb betegség kialakulása biztosan megakadályozható. A biztosan kialakulni akaró - örökölhető vagy hajlambetegségek - genetikai vizsgálatokkal vagy az orvosi asztrológia módszereivel kideríthetőek. Az orvosi asztrológiai elemzéseket a PSZICHOSZINTÉZIS LABOR is meg tudja csinálni.

A kis Tomi hazajön az iskolából és szokatlanul fáradt, álmos, ideges, odafigyelést igényel vagy éppen azt szeretné, ha békén hagynák és így tovább. Nem egészen olyan, mint máskor. Ha Tomit hangulata alapján kezeljük, akkor régi, probléma előtti önmaga lesz. Mindannyiunknál így van ez, sokáig fittnek érezzük magunkat és egyszer csak eljön az idő, amikor házastársunk, partnerünk, kollegáink vagy gyermekünk azt mondja: te nem vagy már a régi, mi bajod van? Ez az a pillanat, amikor a Dr. Bach-féle cseppek jót tehetnek, még mielőtt egy komolyabb betegség kialakulhatna. A megelőzés jobb és főleg olcsóbb, mint a betegség gyógyítása.

És most elérkeztünk ahhoz a ponthoz, amikor arról kell beszélnünk, amikor valaki már tényleg beteg lett. Ebben az esetben nem a betegség neve a döntő - még akkor sem, ha rémisztő - hanem a beteg betegséghez való hozzáállása. Ez  a legdöntőbb a gyógyulás kimenetelét illetően. A gyógyítás menete ugyanaz hosszú ideje fennálló betegségeknél, mint a rövidebb ideje létezőknél. Ugyanis hosszantartó betegségeknél is van karakterünk, vannak vágyaink, reményeink, elképzeléseink stb. Krónikus betegségeknél előfordul azonban erős hangulatváltozás - depresszió, félelem stb. - és ha ezeket eltüntetjük, akkor a beteg jobban érzi magát és lelkileg közelít korábbi, egészséges állapotához és a betegség is eltávozik ekkor tőle, teljesen mindegy mi is az.

Mint korábban említettük, Dr. Bach foglalkozott orvosi asztrológiával. Egy levelében valakinek ezt válaszolja: - Óvatos vagyok az asztrológiával kapcsolatban és így az első 12 gyógyító növényem hozzárendelését az állatövi jegyekhez és hónapokhoz kihagytam. ...a csillagjegyek, bolygók és az emberi testrészek egzakt helye momentán még nem biztos.

A PSZICHOSZINTÉZIS LABOR és egy német orvos Dr. Harald Kinadeter kutatásokat folytatott ezen a területen. A Bach virágok részletes ismertetésénél kitérünk majd erre is. Ott közreadjuk a bolygó-hozzárendeléseket a Bach cseppekhez.

A tizenkét nagy gyógyító Bach csepp

Bach doktor a végül 38 gyógyító virágát több alosztályra osztotta. Most felsoroljuk azt a 12 növényt, melyet ő a 12 nagy gyógyítónak nevez

 1. Rock Rose (Napvirág, bolygója: Szaturnusz) adható sietség, nagy veszély, intenzív félelem vagy pánik és depresszió esetén - vészesetben, ha a helyzet kétséges.
 2. Mimulus (Bohócvirág, bolygója: Szaturnusz) adható olyan félelemnél, ami nyugodt embernél áll elő.
 3. Agrimony (Párlófű, bolygója: Nap) adható, ha a beteg nyugtalan, aggódó és gyötrődik.
 4. Scleranthus (Egynyári szikárka, bolygója: Hold) adható határozatlanság esetén, akkor, ha az illető hol az egyik dolgot, hol a másik dolgot tartja fontosabbnak.
 5. Clematis (Iszalag bércse, bolygója: Merkúr) alkalmazható, ha a beteg aluszékony, bágyadt, kedvtelen, álmodozik, nem érdekli semmi és a legkisebb fáradtságot sem teszi meg gyógyulásáért és semmi örömöt nem talál az életben.
 6. Chicory (Kávékatáng, bolygója: Jupiter ) ha a beteg önsajnálatot tanúsít, rosszul ápoltnak és elhanyagoltnak érzi magát és az a véleménye, hogy nem szolgált rá erre a nagy szenvedésre, akkor ez a csepp a legjobb.
 7. Cerato ( Kékgyökér,  bolygója: Hold) azoknak, akik balga cselekedetekre hajlamosak, mindenkitől tanácsot kérnek mégis mindenféle terápiás tanácsot követni akarnak.
 8. Gentian (Tárnics,  bolygója: Hold) azoknak az embereknek, akik bátortalanok, de jót és jól cselekszenek, de mindig a dolgok árnyoldalát látják és lehangoltak.
 9. Vervain (Közönséges vasfű,  bolygója: Jupiter) akaraterős, nehezen kezelhető embereknek, akik mindig mindenkinél többet tudnak és mindig önfejűen saját útjukon járnak adható ez a csepp.
 10. Impatiens (Bíbor nebáncsvirág,  bolygója: Vénusz) türelmetlen, erős fájdalommal bíró bosszús embereknek való ez a csepp, olyanoknak, akik gyorsan meg akarnak gyógyulni és türelmetlenek az emberekkel és környezetükkel.
 11. Water violet (Mocsári békaliliom,  bolygója: Vénusz) olyan csendes, nyugodt és bátor embereknek való ez a gyógynövény, akik soha nem panaszkodnak és a betegséget nem akarják teherként felfogni, hanem saját erőből akarnak meggyógyulni; ebben segít nekik ez a csepp.
 12. Centaury (Kis ezerjófű,  bolygója: Nap) azoknak segít a legjobban, akik gyengék és sápadtak, nincs erejük, akik bágyadtak és nagyon fáradtak.

Kónya Albert:
Nézetek és tapasztalatok a Bach cseppekről

Dr. Bach, mint homeopátiás orvos a homeopátiából kiindulva tovább akart jutni egy jobb, tökéletesebb, kevesebb gyógyszert használó orvoslás felé. Ez a törekvése hihetetlen erőfeszítéssel járt, de a Bach cseppek nem tudta megelőzni a mai napig a homeopátia által biztosított gyógyító teljesítményt. Egy azonban biztos: A Dr. Bach-féle cseppek és az ő eljárásával készült potenciált vakcinák, valamint a potenciált Bach cseppek olyan teljesítményekre képesek bizonyos esetekben, melyet még a homeopátia és más orvosi technika sem tud.

Ennek bizonyítására legyen itt egy Bach cseppekkel meggyógyított agydaganatos ember esettanulmánya, mely az utóbbi évtizedben történt Budapesten. Az illető beteg egy akkoriban 30 éves diplomás nő még ma is él és teljesen panaszmentes.

Agydaganatos ember gyógyulása Bach cseppekkel

Felkeres bennünket a fent említett nő, hogy 2 cm átmérőjű nem operálható agydaganatot diagnosztizáltak nála. A röntgen és egyéb orvosi adatok egyértelműen igazolják a tényt. A dolog a nő látását is érinti, úgy lát, mintha függöny mögül nézne. Chemoterápiát kap, haja természetesen kihullik, parókát visel már évek óta. A modern orvoslás tehetetlen, az agy közepén, a corpus collosum fölött néhány cm-re, belül nincs remény a daganat eltávolítására. A természetgyógyászat is felmondja a szolgálatot. A daganat a chemoterápia hatására csak lassan növekszik, azonban elmúlni végképp nem akar.

Mint minden első találkozáskor 2 óra célzott beszélgetésből minden kiderül. A szokásos gyermekkorba visszavezető terápiás beszélgetés kapcsán a hölgy elmondja, hogy gyermekkorában nagyon ragaszkodott nagymamájához, úgy érezte, hogy jobban szerette őt, mint szüleit. Talán 10 éves lehetett, amikor a nagymama meghalt. Olyan szomorú lett, hogy belül arra gondolt, hogy a nagymamával kellene mennie abba az ismeretlen világba, ahová eltávozott. Speciális diagnosztikával kiderítettük, hogy ezzel az eseménnyel van kapcsolatban agydaganata. De hogyan? Amikor a  kártyás Bach csepp diagnosztikát végigcsináltuk, kiderült, hogy a hölgy által választott Bach virág nem más, mint a Honeysuckle(Jerikói loncz). Ezt a virágot akkor adják, amikor valaki nagyon kötődik a múlthoz vagy egy múltban történt eseményt még nem tudott feldolgozni. Ez az! Gondoltam. Erről van itt szó. Ehhez a Bach csepphez egyesek - nagyon helyesen - a Merkúr bolygót rendelték. Ebből az is kiderül, hogy a betegben egy olyan információ maradt meg, ami már rég idejétmúlt. 30 ml-t ajánlva ebből a Bach cseppből, 4x1 csepp napi adagban egy hónap múlva meglett az eredmény. Az agydaganat eltűnt, a hölgy látása rendbejött, abbahagyhatta a chemoterápiát és természetesen kinőtt a haja, tehát elfelejthette a kellemetlen parókát.

Fontos megjegyezni azonban azt, hogy nem minden rákbetegséget lehet meggyógyítani a Bach cseppekkel és nem jelenthető ki az sem, hogy a Bach cseppek rákbetegségek gyógyítására alkalmasak. Miért? Azért, mert csak a lelki eredetű rákbetegségek esetében és ott is csak kezdeti stádiumban (2 cm-nél kisebb daganat) lehet jó eredményre számítani. Ha a rákbetegség alapjai összetettek vagy más betegségek is jelen vannak, akkor a dolog nem ilyen egyszerű. De azt sem mondhatjuk, hogy a dolog véletlen vagy azt sem, hogy csak szerencsénk volt. Ez egy kristálytiszta lelki eredetű agydaganat volt, ahol a múltat - a múlt információját, nevezetesen azt, hogy én is a nagymamával akarok menni, vagyis meg akarok halni - kitöröltük. Így megszűnt az az irritáló anyagtalan információ, mely az agydaganatot okozta.  Azonban még megjegyezzük azt is hogy a fenti eset azért sem csoda, mert Bach doktornak is sikerült számtalan esetben rákbetegeknél gyógyulást elérni cseppjeivel.

Tanuljuk meg megfigyelni önmagunkat
és használjuk a Bach cseppeket

Nagyon fontos dologról írunk most. Aki igazán okos és értelmes megfogadja az itt leírtakat. A Bach cseppekkel kapcsolatban arra a részre szeretnénk felhívni ismét a figyelmet, ami a fönti Nem a betegség a fontos, hanem a beteg című részben olvasható. Figyeljük meg hangulatunkat vagy kérdezzük meg élettársunkat, gyermekeinket, hogy nem változtunk-e az utóbbi években hátrányosan. Kérdezzük meg kollegáinkat és barátainkat is. Ne hagyjuk elmenni a fülünk mellett a következőket: - nagyon ideges vagy az utóbbi időben, nem végzed pontosan a munkádat, meg sem kérdezed a feleségedet, hogy van; nem érdekel, milyen jegyeket hoz haza az iskolából a gyerek stb. Ezek már olyan jelek, melyek azt jelentik, hogy közeleg a baj. Először lelki eltérések, majd szervi eltérések következnek.

Az a jó, ha megjegyezzük, hogy nincs is anyag, csak energiák vannak. Minden lelki rezdülésünk megfelel egy szervnek vagy valamelyik szervünk egy részének, így hangulatromlásunk az első jele annak, hogy később szervi panaszaink is lesznek. Van amikor nem elég ennek alapján Bach cseppet szedni, ezen kívül még tenni kell valamit. Sokszor állásváltoztatást javaslunk még akkor is, ha ez manapság nem egyszerű dolog. Nagyon jó eredmények születnek abból, ha az ember időnként átgondolja a sorsát és változtat. 4-5 évenként érdemes átgondolni a következőket:

 1. Még mindig ezt a munkát akarom csinálni?
 2. Még mindig ennél a cégnél, hivatalnál akarom ezt csinálni?
 3. Valahol érzem legbelül, hogy változtatni kellene, de hogyan?
 4. Esetleg tanuljak meg mást is, valami korszerűbb dolgot?
 5. Vagy fejlesszem tovább tudásomat a jelenlegi szakmámban?

Nagyon sok hasonló és a fentiekhez kapcsolódó kérdést lehet feltenni és érdemes is. Ezt úgy nevezzük, hogy helyzetkontroll. A helyzetkontroll felvilágosítást ad arról, hogyan is érzem magam most, mit is akarok a jövőben.

Kérjük, hogy saját érdekében nézze át a 38 alább következő Bach cseppeket, különösen ha máris lelki gondokkal küzd. Válasszon ki maximum hármat, mely érzései és vizsgálatai szerint lefedik bajait. Ha Ön nem tudja megállapítani, kérje meg élettársát, feleségét esetleg gyermekeit, hogy mint kívülállók azonosítsák be Önt a Bach csepp személyleírások alapján. A Bach cseppekhez bizonyos patikákban hozzájuthat, de ha ez nem sikerül, akkor a PSZICHOSZINTÉZIS LABOR gyógyszerimportőre beszerzi Önnek. A Bach cseppeket a beteg orvosi vény nélkül jogosult megkapni.

Dr. Bach: Isten hangja bennünk van (1932)

Ha követtük ösztönünket, kívánságainkat, gondolatainkat, vágyainkat, akkor nem szabadna semmi mást megismernünk, mint az örömöt és az egészséget.

Nem lehetetlen és nehéz dolog az az elérhető ideál, hogy lelkünk belső hangját meghalljuk; ez mindig is könnyű volt a számunkra, ha elismertük ennek lehetőségét. A teremtés alaphangja nagyon egyszerű. A lelkünk (az a kis lágy hang legbelül; Isten hangja) beszél hozzánk intuíciónkon, ösztöneinken, belső óhajainkon, ideáljainkon, szokásos vonzódásainkon és taszításainkon keresztül - olyan módon, hogy az a számunkra a legérthetőbb legyen. Hogyan beszélhetne Ő hozzánk egyébként? Igazi ösztöneink, vágyaink, vonzalmaink és ellenszenveink adattak nekünk azért, hogy lelkünk szellemi útmutatását korlátozott testi érzékelésünkkel érteni tudjuk, mert nem sokaknak a számára lehetséges az, hogy közvetlen kapcsolatba kerüljenek magasabb rendű énjükkel. Ezeket az útmutatásokat azért kell feltétlenül követnünk, mert egyedül a lélek tudja, milyen tapasztalatokra van szüksége az adott személyiségnek. Teljesen mindegy, hogy ez az útmutatás jelentéktelennek vagy fontosnak tűnik - hogy ez egy második csésze tea utáni vágy vagy az eddigi szokások teljes megváltoztatására való utalás - a legnagyobb készséggel követnünk kellene. A lélek tudja, hogy az elégedettség az egyetlen gyógyír mindarra, amit ezen a világon bűnnek vagy rossznak mondunk, mert ameddig egész lényünk bizonyos cselekedetek ellen fellázad, ezek a hibák nincsenek kiselejtezve, hanem ott szunnyadnak.  És ez úgy is igaz - minél gyorsabban, annál jobb - hogy addig nassolunk az édességből, míg az olyan rossz nem lesz, hogy vonzereje már megszűnik számunkra.

Igazi kívánságainkat, igazi énünk óhajait nem szabad összekevernünk más emberek vágyaival, ami nagyon gyakran belesulykolódik gondolatunkba. Nem szabad azzal törődnünk, hogyan értékeli a világ tetteinket. Egyedül lelkünk felelős jólétünkért, és dolgaink az ő gondozása alatt állnak. Megnyugodhatunk, hogy csak egyetlen egy bűn van: az, ha nem a bennünk lévő isteni parancsot követjük. Ez bűn Isten ellen és bűn a közelállókkal szemben. Ezek a vágyak, intuíciók és gondolatok soha nem egoisták; ezek a mieink és mindig a helyén vannak; testi-lelki egészséget biztosítanak nekünk.

A betegség a materiális testben a személyiség ellenállásának következménye a lélek iránymutatásaival szemben: ha az a korábban említett »kis lágy hang« süket fülekre talál bennünk, ha elfelejtjük a bennünk lakozó Istenséget, ha megkíséreljük óhajainkat másokra rákényszeríteni vagy hagyjuk, hogy mások javaslatai, gondolatai és parancsai befolyásoljanak minket.

Minél inkább távol maradunk a külső befolyásoktól és más személyek ránk gyakorolt hatásától, annál inkább képes lesz lelkünk arra, hogy vezessen minket, hogy művét végrehajtsa. Ha elkezdünk másokat irányítani és uralni, egoistává válunk. A világ azt próbálja nekünk »bemesélni«, hogy az egoizmus, ha saját kívánságaink után megyünk. Ez történik, mert a világ szolgaságban akar minket tartani. De csak akkor tudunk az emberiség javára tenni, ha igazi énünket felismerjük és akadálytalanul érvényre juttatjuk. Ezt a nagy igazságot Shakespeare is kimondta: légy hű önmagadhoz, és ebből kell következnie annak, mint ahogy a nappalt követi az éjszaka, hogy akkor máshoz sem tudsz hűtlen lenni.

Mint ahogy a méhek, amik mézkeresés közben bizonyos virágok mellett döntenek, az eszköze annak, hogy a virágpor továbbjusson, ami előfeltétele az új virágok születésének.

A fenti Bach idézet tulajdonképpen arról szól, hogy minden tisztalelkű embernek az a dolga, hogy befelé figyeljen és meghallja azt a halk nyugodt hangot, ami őt előbbre viszi. A betegségek tízezrei azt bizonyítják, hogy vagy nem hallgatunk eléggé befelé, vagy külső tényezők uralkodnak rajtunk. Ezek kiküszöbölésére nyújtanak nagy segítséget a Bach cseppek. Ha a lélek eltéved a test megbetegszik. De a lélek visszavezethető eredeti útjára, ösvényére. Ennek a technikáját találta meg belső hang alapján Dr. Edward Bach.

Dr. Bach: homeopátiásan vagy izopátiásan

( British Homeopathic Journal, 1920 április )

 1. Lehet vitatkozni azon, hogy bizonyos vakcinák ide vagy oda sorolhatók. Biztos azonban, hogy nem izopátiásak, mert a gyártási folyamat során originál állapotuk bizonyos karakterisztikáit elveszítik; a különböző organizmusok nem képesek már toxinokat produkálni vagy reprodukálni stb.
 2. A vakcinákban lévő organizmusok úgy megváltoztak, hogy azt a betegséget nem képesek többé kiváltani, amelyet korábban okoztak, azonban jóllehet - mint ahogy a homeopátiás gyógyszerek - bizonyos tüneteket kiválthatnak. Teljesen mindegy, mennyi tífusz-vakcinát adunk egy embernek, nem tudja előállítani a tífusz betegséget, hacsak nem fejfájást, hátfájást és hőemelkedést egy viszonylag alacsonyabb dózisnál.
 3. Továbbá olyan organizmusok, amelyek egy betegség magjához nagyon közel állnak, vakcinaként nagyon hasznosak; így a streptococcus baktériumok minden képviselője segítségünkre lehet streptococcus fertőzés esetén, sőt olyannyira, hogy mint standard-vakcina minden akut esetnél majdnem mindig számításba jöhet, még akkor is, ha a különböző fajták különböző karakterisztikát mutatnak, mint például tekintettel nagyságukra, formájukra és fermentációs tulajdonságukra. Az immunrendszer erősítése tífusz-organizmusokkal bizonyos rezisztenciát képes előállítani paratífusz és más bacilusok ellen, és azoknak a pácienseknek a vére, akik tífuszt kaptak vagy az ellen be lettek oltva, dizentéria vagy más paratífusz baktériumok sorait agglutinálni fogják.
Mint kezdetben említettük, Bach doktor először vakcináival aratott sikert. A fentiekhez röviden annyit mondok el, hogy Bach először bélbaktériumokból készült potenciált - gyakrabban C12, C30-as - vakcinát alkalmazott sikerrel. A beteg székletéből kitenyésztett baktériumból készült vakcina nagyon hatásosnak bizonyult. Bach törekvése az volt, hogy ezeket a vakcinákat, melyeket ma a homeopaták nozódáknak neveznek, növényi szerekkel váltsa fel. Ez a kutatása nem fejeződött be. A PSZICHOSZINTÉZIS LABOR folytatja ezt a kutatást és keresi azokat a növényeket, melyek a vakcinák kiváltására alkalmasak lehetnek.

Használható-e a Bach csepp állatoknál?

Igen! Nagyon jó hatásfokkal használhatók a Bach cseppek állatok lelki problémáinak orvoslásához. Ugyanúgy használható lovak, kutyák, macskák sőt még vadászgörények lelki gondjainál is. Mindenek előtt arra van szükség, hogy a gazdi jól megfigyelje állatát. Vigyázni kell arra is, hogy ha az állat magatartása drasztikusan megváltozik, akkor komolyabb állatorvosi probléma is lehet. Célszerű ezért az állatot először állatorvoshoz vinni és ha ő orvosi problémát nem talál, akkor felmerülhet a Bach cseppek alkalmazása. Azonban sajnos a molekulárbiológiai orvoslás ma még nem tud energetikai problémákat jól diagnosztizálni ezért, ha komolyabb a baj, az állat lelki állapota rossz, de a leletek negatívak, akkor a PSZICHOSZINTÉZIS LABOR rendelkezik olyan eszközökkel, melyekkel a finomenergetikai területre eső legapróbb elváltozásokat is ki tudja mutatni. Mert nem feltétlenül kell komoly leleteltérés ahhoz, hogy egy állat rosszul érezze magát. Lehet, hogy az állat tartási körülményeiben keresendők az okok, vagy a táplálás nem megfelelő. Mindezek pontos átgondolásával kell mérlegelni a Bach cseppek szükségességét.

Az összes 38 Dr. Bach-féle csepp leírása

Az itt következő rövid leírások Dr. Bach összes művéből származnak. Ezek a fekete betűvel írt részek. A barna betűvel írtak Kónya Albert több mint 10 éves pszichológiai tapasztalataiból születtek. A tanácsadások és emberi gondok sokaságának megismerése és a hatalmas sikerek adták azt a jogot, hogy modern értelmezést adjon a Bach virágoknak. Ez egyben azt is igazolja, hogy a Bach cseppek,  ugyanúgy mint a homeopátia, napjainkban is képesek azt a teljesítményt nyújtani, mint Bach doktor idejében.

1. Agrimony - Párlófű (Agrimonia eupatoria) A hozzárendelt bolygó: Nap

Azoknak, akik túl érzékenyek a külső befolyásokra és ötletekre
(Nyíltság és belső béke)

Azoknak a joviális, vidám és humoros embereknek, akik szeretik a békességet, azonban véleménykülönbségektől és vitáktól szenvednek; készek sokat feladni, hogy a kellemetlenségeket elkerüljék. Jóllehet általános nehézségekkel küszködnek, belülről és kívülről gondjaik vannak és tanácstalanok, gondjaikat vicc és humor mögé rejtik, nagyon jó barátok és társasági emberek. Gyakran túl sok alkoholt és drogot fogyasztanak, hogy hangulatba hozzák magukat és könnyedséget érjenek el, hogy könnyebben viseljék terheiket.

Mai pszichológiai értelemben (Kónya):
Ez a virág támogatja a belső béke megteremtését úgy, hogy ehhez ne kelljen külső drogokat használni és ne kelljen jópofizni akkor, ha a belső gondok megoldása még nem fejeződött be. A legnagyobb erénye ennek a virágnak az, hogy képes azokat a belső problémákat teljesen megoldani, melyeket sem pszichológussal, sem baráttal, sem senkivel nem osztanánk meg, mert annyira belső és intim.

2. Aspen - Rezgőnyárfa (Populus tremula) A hozzárendelt bolygó: Szaturnusz

Azoknak, akik bizonytalanul félnek ismeretlen dolgoktól, melyek alaptalanok vagy megmagyarázhatatlanok
(bizalom, félelemnélküliség)

A fentiek ellenére a beteg attól fél, hogy valami szörnyű történik, anélkül, hogy tudná mi az. Ez a bizonytalan, megmagyarázhatatlan félelem éjjel-nappal követi. Az ilyen betegek tartanak attól, hogy beszéljenek bajaikról.

Mai pszichológiai értelemben (Kónya):
Ez a bizalom virága a szó szoros értelmében, mert a félelem akkor talál meg minket, ha az összes bizalmunk elveszett. Ha elveszett a bizalmunk Istenben, a barátokban, a házastársban és a társadalomban. Ettől a virágtól azt várhatjuk,  hogy kitakarítja belőlünk azokat az erőket, melyek az itt írtakat okozzák.

3. Beech - Erdei bükkfa (Fagus sylvatica) A hozzárendelt bolygó: Jupiter

Azoknak, akiknek a szükségletük az, hogy mindenben, ami őket körülveszi csak a szépet és jót lássák
(tolerancia, empátia, megértés)

Jóllehet nagyon sok dolog nyilvánvalóan hamis, de mégis kell rendelkezni olyan képességgel, hogy belül a jót meglássuk. Ügyeljünk arra, hogy toleránsabbak, belátóbbak és megértőbbek  legyünk a különböző szokások iránt, amiben minden egyén és minden más saját tökéletessége felé tart.

Mai pszichológiai értelemben (Kónya):
Ez nem csak a tolerancia virága, hanem egyben a szereteté is. Hogy miért? Mert elnézőnek kell lennünk embertársaink gyarlóságával szemben és ez szeretet nélkül lehetetlen. Azonban ez a virág a szeretetet nem úgy adja mint Jézus, hanem úgy mint Isten. Magasabbról, észrevétlenebbül és sokkal hatásosabban. A szeretet kulcsa a mindenmegértés. Ez a virág ezt a képességet támogatja.

4. Centaury - Kis ezerjófű (Centaurium umbellatum) A hozzárendelt bolygó: Nap

Azoknak a barátságos, nyugodt, szelíd embereknek, akik szinte félelmetesen úgy érzik, hogy másokat szolgálniuk kell
(átütőerő, elhatárolódás, identitás)

Minden megerőltető ügyben túlértékelik erejüket. Olyan szorgos igyekezetben élnek, hogy inkább mások rabszolgáivá válnak ahelyett, hogy csak készséges segítők lennének. Jószándékuk oda vezet, hogy messze többet nyújtanak, mint amennyi ténylegesen feladatuk lenne, és ráadásul eközben saját életüket elhanyagolják. 

Mai pszichológiai értelemben (Kónya):
Ez az elhatárolódás virága; az ésszerű elhatárolódásé. Iszonyatos erőt ad akkor, ha másokon segítenünk kell - beteg szülő, beteg rokon, beteg gyermek - és a segítség teljes erőnket felemészti. Az ápolásra szorulók nagy energiát képesek leszívni belőlünk. Ekkor segít ez a virág abban, hogy tudjuk és megérezzük, hogy mire van szüksége a másiknak anélkül, hogy feláldoznánk magunkat érte.

5. Cerato - Kékgyökér (Ceratostigma willmottiana) A hozzárendelt bolygó: Hold

Azoknak, akik saját képességeikben kételkednek
(befelé fordulás, intuíció)

Azoknak való ez a virág, akik kételkednek, nem tudnak döntést hozni vagy ítéletet mondani, véleményt alkotni. Mindig másoktól kérnek tanácsot és sajnos, gyakran rossz tanácsokat kapnak.

Mai pszichológiai értelemben (Kónya):
Ez a határozottság és döntésképesség virága. Megtanítja lelkünknek a helyes irány kiválasztását és feloldja azokat a blokádokat, melyek belső bölcseleteinket elzárják tőlünk, így nem kell állandóan mások tanácsát kérnünk. Képesek leszünk egyszerűen, könnyedén dönteni még nehéz dolgokban is.

6. Cherry plum - Cseresznyefa (Prunus cerasifera) A hozzárendelt bolygó: Szaturnusz

Azoknak, akik attól félnek, hogy értelmüket vesztik
(konstruktív bánásmód az agresszióval, lazítás)

Akiknek e virágra van szüksége azok nem csak attól félnek, hogy értelmüket vesztik, hanem attól is, hogy olyan borzasztó dolgot fognak elkövetni, amit nem akarnak, és ráadásul rosszul ismerik fel  az adott helyzetet, miközben mégis olyan impulzust éreznek, hogy azt a borzasztó dolgot megtegyék.

Mai pszichológiai értelemben (Kónya):
Sokszor indulatból cselekszünk meggondolatlanul, valami agresszív behatásra, hirtelen és váratlanul. A külső és belső agresszió leküzdésére a legalkalmasabb ez a virág. Ezen kívül megtanít dönteni kínos és feszült helyzetekben.

7. Chestnut bud - Vadgesztenyefa rügy
(Aesculus hippocastanum)
A hozzárendelt bolygó: Merkúr

Azoknak, akik saját tapasztalataikból és megfigyeléseikből nem tanulnak eleget
(tanulási képesség, tudat, érettség)

Akiknek másokhoz képest hosszabb időre van szükségük a napi leckék és a mindennapi élet dolgainak felfogásához. Miközben adott embereknek egyetlen egy tapasztalat elégséges, az e virágot igénylőknek többször kell átélni ugyanazt a helyzetet míg végül is megtanulják a szükséges »leckét«. Sajnos ezek az emberek más-más ügyekben is elkövetik ugyanazt a hibát, amit mások kárán már rég megtanulhattak volna.

Mai pszichológiai értelemben (Kónya):
Ez a virág az agy azon képességét bontakoztatja ki, amelyik a tanulásért felelős. Ezért használható jól tanulási képesség csökkenésénél, vizsgadrukknál, lámpaláznál és nehéz külső és belső tanulási feltételeknél.

8. Chicory - Kávékatáng (Cichorium intybus) A hozzárendelt bolygó: Jupiter

Azoknak, akik túlzottan gondoskodnak más emberek jólétéről és szükségleteiről
(feltétel nélküli szeretet - elengedés)

Azoknak, akik arra hajlamosak, hogy gyermekekről, hozzátartozókról barátokról stb. gondoskodjanak, akiknél mindig találnak olyan dolgot, amit rendbe kellene hozni. Mindig azon vannak, hogy valamit jobban csináljanak; úgy gondolják, hogy a dolgokat korrigálni kell, mert ekkor érzik jól magukat. Egy rejtett belső vágyuk az, hogy akiről gondoskodnak az közelebb kerüljön hozzájuk.

Mai pszichológiai értelemben (Kónya):
Ez a túlzott gondoskodás szabályzásának virága. Senkiért ne tegyünk többet, mint amennyire szüksége van. A másik ember így lesz a legboldogabb. A ráerőltetett szeretet  vagy más szóval agyonszeretés már nem igazi szeretet, mert a másiknak kellemetlen. A dal is azt monja: - ha igazán szeretsz elengedsz engem szabadon járni. Ez a virág az optimális szeretet és gondoskodás szintjét állítja helyre a lelkünkben.

9. Clematis - Iszalag bércse (Clematis vitalba) A hozzárendelt bolygó: Merkúr

Azok számára, akik álmodozók, mindig álmosak, nem egészen éberek és nem mutatnak nagy érdeklődést az életben
(éberség, élénkség, motiváció, talponállás)

Ez a virág olyan túl nyugodt emberek számára hatásos, akik a jelen körülményektől nem túl boldogok és inkább a jövőben, mint a jelenben élnek. Reményeiket a majdani boldog jövőben élik meg, amikor minden majd ideális lesz. Ha betegek, akkor semmilyen fáradtságot nem vesznek gyógyulásuk érdekében, sőt néhány esetben örülnének is a halálnak a jobb idők reményében, vagy talán abban a reményben, hogy újra találkoznak azzal, akit már elveszítettek.

Mai pszichológiai értelemben (Kónya):
Ez a felébresztés virága. Arra nevel, hogy ébresztő! Ez a durva világ itt van, ezt kell élni, de ki lehet, sőt itt kell kiharcolni az álmokat, azokat itt kell valóra váltani, olykor hosszadalmas, fárasztó és kemény munkával, hiszen mások is ezt teszik. Ez a világ nem dédelget, nem sokáig lehet álmodozni, mert mindent elveszítünk, még azt is, amit eddig megszereztünk.

10. Crab apple - Vadalmafa (Malus pumila) A hozzárendelt bolygó: Mars

A tisztulás gyógyszere
(önbecsülés, tisztulás)

Azoknak, akik úgy érzik, hogy valami tisztátalan dolog van bennük. Ez gyakran nyilvánvalóan valami jelentéktelen dolog. Mások ugyanakkor elég komoly betegségnek élik meg ezt. Azonban mindkét esetben félelemmel gondolnak arra, hogy meg kellene szabadulni ettől a bizonyos valamitől, ami egész gondolatukat uralja. Meg akarnak gyógyulni ezektől az érzésektől és képzelgésektől.

Mai pszichológiai értelemben (Kónya):
A tisztátalan gondolatok és a lélek árnyoldalainak tisztítására való ez a virág. Ha a lélek tiszta, akkor hófehér, ha már kis foltok vannak rajta, akkor bizonyos érzékeny emberek már betegnek érzik magukat, pedig semmi orvosi vagy pszichológiai bajuk nincs, csak a fenti érzéseik és gondolataik vannak. Ezek nagyon finom elhangoló, szennyes energiák. Érdemes tőlük megszabadulni.

11. Elm - Szilfa (Ulmus procera) A hozzárendelt bolygó: Mars

Azoknak, akik jól dolgoznak
(bizalom, bátorság, megbízhatóság)

Azoknak, akik élethivatásukat követik, hogy valami fontosat hozzanak létre az emberiség számára. Azonban vannak olyan időszakok, amikor levertség és azaz érzés jön elő, hogy az adott feladat túl nehéz, és teljesítése meghaladja az ember energiáját. 

Mai pszichológiai értelemben (Kónya):
Ez egy erősítő virág. Megerősíti lelkünket a nagy dolgok végrehajtásakor, segíti a lelket és ezzel a test is megerősödik. Azoknak ajánlható, akik kemény, magas szintű tudományos munkán dolgoznak és elérték a munka 3/4 részét, de kezdenek kifulladni. Nekik segít a legjobban ez a Bach csepp.

12. Gentian - Tárnics (Gentiana amarella) A hozzárendelt bolygó: Hold

Azoknak, akiket könnyen elcsüggesztenek
(bátorság, kitartás, hit)

Akiknek erre a virágra van szükségük, ha betegek már sokat gyógyultak vagy sokat javultak mindennapi ügyeik, de a legkisebb késedelem, a legkisebb akadály is kétséget ébreszt bennük és elbátortalanítja őket.

Mai pszichológiai értelemben (Kónya):
A kétkedést oltja ki ez a virág. Ott nincs kétkedés, ahol a hit az úr, és ahol az Isten - ahogy a mondás szól - szükség nincsen. Ha a kétkedés megszűnik előjön a bizalom. Bízok a jövőmben, magamban és egyre sikeresebb leszek, egyre jobban gyógyulok, egyre jobban haladnak a dolgaim. Ezt segíti ez a virág igazán.

13. Gorse - Európai sünzanót (Ulex europaeus) A hozzárendelt bolygó: Hold

Mély reménytelenségben szenvedőknek
(remény)

Azoknak, akik már a hitüket is feladták, hogy segíthet rajtuk valaki. Rábeszélésre, és hogy mások kedvére tegyenek talán kipróbáltak már különböző kezelési formákat, a környezetüknek azt hangoztatják,  hogy a bajok enyhülésére nem sok remény van.

Mai pszichológiai értelemben (Kónya):
Az utolsó reményt is elvesztők számára létezik ez a virág. Oly mély lelki válság alakul ki e virág indikációjakor, hogy azt semmilyen pszichiátriai gyógyszer vagy pszichológus, talán még barát sem képes feloldani. Ezeknek az embereknek sokáig kell szedni ezt a cseppet, lehet hogy hónapokig, hogy jó hatást érjünk el. 

14. Heather - Közönséges csarap (Calluna vulgaris) A hozzárendelt bolygó: Vénusz

Azoknak, akik társaságra vágynak
(kapcsolatteremtési képesség, odafigyelés)

Azoknak, akik állandóan társaságra vágynak, mert fontosnak tartják, hogy saját ügyeiket másokkal megbeszéljék; szinte mindegy, hogy kivel. Nagyon boldogtalanok, ha hosszabb-rövidebb időre egyedül kell maradniuk.

Mai pszichológiai értelemben (Kónya):
Ez a kapcsolatteremtés virága. Azoknak való, akik nehezen ismerkednek. És ha végül sikerül barátokat szerezni, akkor pedig ügyetlenségükkel sok dolgot elrontanak, így újra a borzasztó egyedüllét magánya következik. 

15. Holly - Krisztustövis (Ilex aquifolium) A hozzárendelt bolygó: Nap

Azoknak, akiket gyötör a féltékenység, irigység, bosszúvágy és a gyanú
(szeretet - bizalom)

Ez a virág a mérgelődő nyugtalanság különböző formáinál alkalmazható leginkább. Ezek az emberek gyakran belül nagyon szenvednek, különösen akkor, ha boldogtalanságuknak nincs is alapja. 

Mai pszichológiai értelemben (Kónya):
A fenti dolgok belső agresszió szüleményei. A féltékenység, irigység és a többi nagyon rettenetes dolgok és borzasztó lelki állapotok kiváltására képesek. Az itt említett tünetek egy tőről fakadnak, és ez nem más, mint  a szeretet teljes hiánya. De ez a szeretetleírás más mint a Kávékatángnál (Chicory), mert ott a szeretet túlzott jelenlétéről, miközben itt a szeretet teljes hiányáról van szó.

16. Honeysuckle - Jerikói loncz (Lonicera caprifolium) A hozzárendelt bolygó: Merkúr

Azoknak, akik a múlton túl sokat elmélkednek
(a múlt elengedése)

Azoknak, akiknek gondolatai túl sokat időznek a múltban, nagyon boldog, édes időket felidézve, vagy vágyódnak egy rég elvesztett barát vagy régi álmok után, melyek nem teljesültek. Nem képesek elhinni, hogy egyszer az életben a múlt nélkül is boldogok tudnak még lenni.

Mai pszichológiai értelemben (Kónya):
A múlt a jövő gyökere. Azonban egyet figyelembe kell venni: csak a jelenben élhetünk. A múltban vagy a jövőben révedezés eltereli a figyelmünket az itt és mostról, ami végzetes következményekkel járhat. Szabad visszaemlékeznünk, sőt az fontos is, de tudomásul kell vennünk, hogy a múlt, jelen és jövő egy irányba mutató folyamatok. A múltból táplálva a jelenben dolgozunk a jövőnkért. Ennek a folyamatnak a tökéletesítéséhez használható ez a Bach virág.

17. Hornbeam - Gyertyánfa (Carpinus betulus) A hozzárendelt bolygó: Hold

Testi-lelki erő hiánya esetén
(öröm és vitalitás)

Azoknak, akik úgy érzik fogytán van testi-lelki erejük ahhoz, hogy a mindennapi élet terheit viseljék. Nehezen birkóznak meg a mindennapok ügyeivel, jóllehet azt jól megoldják, azonban testi-lelki megerősítésre van szükségük napi munkájuk könnyebb végrehajtása érdekében.

Mai pszichológiai értelemben (Kónya):
Testi-lelki erővesztés esetén hasznos ez a virág. Mindennapjaink és azok szereplői nagyon sok energiát vehetnek el tőlünk még akkor is, ha egyébként egészségesek vagyunk. A hivatal packázásai, kellemetlen kollégák, problémák a gyermekkel, feleséggel és öreg szülőkkel, mind-mind testi-lelki energiát leszívó tényezők. Az így elvesztett energiák pótlására kiváló ez a virág.

18. Impatiens - Bíbor nebáncsvirág
(Impatiens glandulifera)
A hozzárendelt bolygó: Vénusz

Azoknak, akik gyorsak cselevésükben és gondolataikban
(türelem, idő, belső nyugalom)

Azoknak akik vonakodás nélkül, gyorsan cselekszenek és gondolkoznak. Ha betegek, akkor úgy gondolkodnak, hogy gyorsan legyek már túl az egészen, gyógyuljak már meg. Nehezükre esik, hog lassú emberekkel szemben türelmesek legyenek, mert a lassúságot időpocsékolásnak tartják, és ezért a lassú embereket állandóan noszogatják. Sokszor előnyben részesítik az egyedüli gondolkodást és munkát, mert így minden intéződhet saját tempójuk szerint.

Mai pszichológiai értelemben (Kónya):
Azoknak a profiknak tesz jót ez a virág, akik nagyon tehetségesek a saját szakmájukban és nem kívánnak abba másokat belevonni. Ha másokat mégis kénytelen bevonni a munkába, akkor tolarenciára neveli őket ez a virág. 

19. Larch - Vörös fenyő (Larix decidua) A hozzárendelt bolygó: Mars

Azoknak, akik alábecsülik önmagukat
(önbizalom - kreativitás)

Azoknak hasznos ez a virág, akik nem tartják magukat olyan jónak, mint a környezetükben lévő emberek. Sokszor érzik úgy, hogy zátonyra futnak az életben, azaz érzésük, hogy soha nem lesznek sikeresek és ezért nem is törekszenek, pedig némi igyekezet már sikert hozna.

Mai pszichológiai értelemben (Kónya):
Az eleve lemondóknak, szakmai pesszimistáknak hasznos ez a virág. Azoknak akik azt mondják: - Minek, úgysem sikerül, hiszen ők többet tudnak, okosabbak, pedig ott van benne a sansz és a tudás meg a teljesítmény csak azt a kis blokádot kell feloldani. Ezt teszik az e virágból készült cseppek. 

20. Mimulus - Bohócvirág (Mimulus guttatus) A hozzárendelt bolygó: Szaturnusz

Félelem a világ konkrét dolgaitól
(bátorság - vitézség)

Azoknak, akik félnek a világ olyan dolgaitól, mint betegség, fájdalom, balesetek, szegénység, sötétség, magány és szerencsétlenség. A mindennapok félelmei. Ezek az emberek anélkül viselik fent említett terheiket, hogy panaszkodnának és csak nagyon ritkán beszélnek róluk nyíltan.

Mai pszichológiai értelemben (Kónya):
Nagyon sokan hordozunk magunkban olyan félelmeket, melyeket megszoktunk. Ennek az a veszélye, hogy ezek a félelmek valósággá válhatnak, ha sokáig magunkban hordozzuk őket. Ne hordozzuk őket tehát, hanem szabaduljunk meg tőlük. Ezt támogatja ez a Bach csepp. 

21. Mustard - Mezei mustár (Sinapis arvensis) A hozzárendelt bolygó: Merkúr

Akik némelykor búskomorak és kétségbeesettek
(kitartás, az érzékek megtalálása, változás)

Azoknak akik úgy érzik, hogy olykor a búskomorság és a kétségbeesés felhője van fölöttük és elzárja tőlük az életöröm és a fény útját. Ezeket a búskomor időszakokat nem is lehet igazán megmagyarázni, egy biztos, ezekben az időszakokban nem tud az ember vidámnak és boldognak látszani.

Mai pszichológiai értelemben (Kónya):
A  bánat  és kétségbeesés mindig jönni akar, az a kérdés, hogyan tudunk ellenállni? Olykor ez nagyon nehéz és a lelki helyzet válságossá válhat, a rossz stabilizálódik. Idejekorán szabaduljunk meg ezektől az erőktől, hogy újra vidámak lehessünk. Ezt a belső munkát segíti ez a Bach virág.

22. Oak - Kocsányos tölgy (Quercus robur) A hozzárendelt bolygó: Mars

A életben keményen küzdőknek
(odaadás, a gyengeség elengedése)

Azoknak, akik nagyon törekszenek és fáradoznak azon, hogy ismét egészségesek legyenek és egyébként is keményen dolgoznak a mindennapjaikban. Kipróbálják az egyik dolgot a másik után még akkor is, ha helyzetük reménytelennek tűnik. Tovább küzdenek. Nem elégedettek magukkal, ha betegségük kötelességük teljesítését vagy másokon segíteni akarásukat keresztezi. Derék emberek, akik nagy nehézségekkel küszködnek, anélkül, hogy harcukat és reményüket feladnák. 

Mai pszichológiai értelemben (Kónya):
Az igazi nagy szenvedőké és küzdőké ez a virág; azoké akik küzdenek, szenvednek és ennek ellenére még másokon is segíteni akarnak. Ebben a virágban van a legnagyobb erő ahhoz, hogy a héber Istent megközelítsük. Ez persze csak azoknak jelent valamit, akik a zsidó vallásban némi jártasságot szereztek.

23. Olive - Olajfa (Olea europaea) A hozzárendelt bolygó: Merkúr

Akik nagyon szenvednek testileg-lelkileg
(a test tudatosítása, erő és regeneráció)

Azoknak, akik testileg-lelkileg úgy szenvednek, olyan kimerültek és fáradtak, hogy azaz érzésük, nincs már több erejük, hogy új kihívásoknak megfeleljenek. A napi élet csak kemény robot, örömtelen fáradtság.

Mai pszichológiai értelemben (Kónya):
A teljesen kimerültek virága ez.  De nem olyan értelemben, minta 17. Hornbeam - Gyertyánfánál írtak, hanem annál sokkal mélyebb értelemben, a szó szoros értelmében erővesztettek. Kizsigerelt, széthajtott emberek felépítő virága ez, azoké, akiket testileg-lelkileg úgy kihasználtak, hogy már az életkedvük is elszállt. Nekik hosszantartó adagokban egyszerűen csodaként hat ez a virág.

24. Pine - Erdei fenyő (Pinus sylvestris) A hozzárendelt bolygó: Mars

Az önmaguknak szemrehányást tevőknek
(a bűntudat elengedése, önmagára figyelés erősítése)

Azoknak, akik szemrehányást tesznek önmaguknak. Jóllehet sikeresek, mégis úgy gondolják, hogy még jobban kellene csinálniuk a dolgokat, és soha nem elégedettek fáradozásaikkal vagy azok eredményeivel. Keményen dolgoznak miközben azoktól a hibáktól szenvednek, melyeket saját maguk beszélnek be önmaguknak. Sőt, ha egy olyan hiba adódik, melyet mások követtek el, akkor azt is magukra veszik és azért is magukat teszik felelőssé.

Mai pszichológiai értelemben (Kónya):
A mások hibáját magukénak vallóké ez a virág igazán. Jól teljesítő embereké, akik nem tudnak belenyugodni abba, hogy hibák nélkül nincs élet és nincs olyan munka sem, ami legalább kisebb hibákat ne tartalmazna. Náluk a hibák miatti önmarcangolás olyan mértékű is lehet, hogy ebből szervi bajok is előállhatnak. Ez különösen a szív valamely megbetegedése lehet, mert ugye mindent a szívükre vesznek, különösen mások hibáit.  

25. Red Chestnut - Vörös vadgesztenyefa
(Aesculus carnea)
A hozzárendelt bolygó: Szaturnusz

Akik mások miatt aggódnak
(higgadtság és bizalom)

Azoknak, akiknek nehezére esik az, hogy ne idegeskedjenek mások miatt. Gyakran már feladták azt, hogy magukért aggódjanak, de aggódnak azokért, akiket szeretnek. Sokat aggódnak és szenvednek és gyakran félnek, hogy szeretteikkel valami baj történik.

Mai pszichológiai értelemben (Kónya):
Az aggódás  virága ez. A belső fájdalmakra már nem figyelünk, egy kicsit feladtuk, ehelyett másokért kezdünk aggódni, hátha aggódásunk segít abban, hogy őket baj ne érje, hamár saját magunkra korábban nem tudtunk vigyázni.

26. Rock rose - Napvirág
(Helianthemum nummularium)
A hozzárendelt bolygó: Szaturnusz

Vészhelyzetekben, ha nincs remény
(nyugtatás és bátorítás krízis közben)

Ez a virág gyógyszer vészhelyzetekben; minden olyan esetben, ahol látszólag már semmi remény nincs. Baleseteknél vagy hirtelen megbetegedésnél, vagy ha beteg nagyon meg van ijedve, vagy nagyon fél, vagy ha a helyzet valóban olyan komoly, hogy félelemre ad okot. Ha a beteg nincs tudatánál, akkor az ajkait kell benedvesíteni ezzel a Bach cseppel.

Mai pszichológiai értelemben (Kónya):
A betegségből és balesetből eredő lelki vészhelyzetek esetén kiváló hatást fejt ki a lélek megnyugtatására az a virág. Az ijedtség elmulasztásával a lélek felbátorodik és gyorsabban gyógyul a beteg a testi-lelki krízisből.

27. Rock water - Gyógyforrás víz A hozzárendelt bolygó: Jupiter

Azoknak, akik túl pontosak és túl szigorúak
(spontaneitás, rugalmasság, gyengédség)

Ez az embertípus az élet örömeit és az életben adódó szórakozási lehetőségeket megtagadja magától, mert úgy gondolja, hogy ezek a dolgok munkája útjában állnak. Önmaga egy szigorú tanítómester. Azt kívánja, hogy mindig egészséges, erős és aktív legyen és mindazt megtegye, ami szerinte ezt az állapotot fenntartja. Azt reméli, hogy olyan példaképpé válik, aki másokat ösztönöz, olyanná válik, hogy az ő elképzelésit követik, melyek által jobb ember válik majd belőlük.

Mai pszichológiai értelemben (Kónya):
Azoknak a túl merev tanítómestereknek ajánlható e Bach csepp, akik képtelenek megérteni, hogy az újabb generációk másként gondolkodnak és nem lehet rájuk erőltetni bizonyos múltbeli dogmákat, melyek ráadásul a mai világban nevetségesek és működésképtelenek.

28. Scleranthus - Egynyári szikárka (Scleranthus annuus) A hozzárendelt bolygó: Hold

Akik két dolog között nem képesek dönteni
(megkülönböztetési képesség)

Azoknak, akik attól szenvednek, hogy két dolog között nem képesek dönteni, mert egyik pillanatban az egyik, a másik pillanatban a másik tűnik kedvezőbbnek a számukra. Ezek általában csendes emberek, akik bajaikat egyedül hordozzák, mert nem hajlanak arra, hogy dolgaikat másokkal megbeszéljék.

Mai pszichológiai értelemben (Kónya):
A csendes döntésképtelenek virága ez. Magukban őrlődnek, olykor egyszerű és világos döntéshelyzetekben is, de nem szólnak másnak. Ők azonban nem tudnak két dolog között dönteni, így sok dolgot rosszul ítélnek meg, vagy lényeges dolgokat szalasztanak el.

29. Star of Bethlehem - Úri madártej
(Ornithogalum umbellatum)
A hozzárendelt bolygó: Mars

Szorongatott helyzetben lévőknek
(megújulás megrázó élmények után)

Azoknak, akik szorongatottságban vagy olyan helyzetben vannak, ami nagyon boldogtalanná teszi őket. Egy sokkoló rossz hír, egy szeretett ember elvesztése, ijedtség egy baleset után és hasonló helyzetekben, állapotokban. Azoknak is segít ez a Bach csepp, akik egy ideje nem hagyják, hogy vigasztalják őket. Nekik nagy megkönnyebbülést hoz ez a virág.

Mai pszichológiai értelemben (Kónya):
A vigasztalás virága ez. Segít a vigasztaló jó szándékának elfogadásában is, de ha a helyzet olyan rossz, hogy az nem megy, akkor a cseppek hosszabb adagolása ezt is biztosan megoldja. Vigaszt hoz a léleknek.

30. Sweet Chestnut - Szelíd gesztenye
(Castanea sativa)
A hozzárendelt bolygó: Mars

A lelki gond olyan nagy, hogy elviselhetetlen
(kitartás - transzformáció)

Azoknak ajánlható, akik testileg-lelkileg olyan rendkívülien erős terhelést éreznek, hogy azonnal fel kell adniuk a dolgot, vagy különben összeomlanak. Nem marad más, csak a szétforgácsolódás és a dolgok szétomlása.

Mai pszichológiai értelemben (Kónya):
Az a maximális testi-lelki terhelés, ami már túlmutat mindenen. Ha ilyen állapotban tovább dolgozunk, akkor minden szétomlik a kezünkben és a dolgok teljesen összekuszálódnak, összeomlik minden. Tartsunk szünetet, menjünk szabadságra, pihenjük ki magunkat és szedjük ezt a cseppet.

31. Vervain - Közönséges vasfű
(Verbena officinalis)
A hozzárendelt bolygó: Jupiter

Akiknek túlzottan megrögzött fix ötleteik és terveik vannak
(önmegtartóztatás - lazítás)

Azokon segít e virág, akiknek olyan fixa ideáik vannak, melyet helyesnek tartanak és ritkán változtatnak. Erős motivációjuk van arra, hogy rögeszméikről másokat is meggyőzzenek, hogy az ő saját eszméik szerint nézzék a világot. Nagy akaraterővel és bátorsággal rendelkeznek akkor, ha megvannak győződve arról, hogy bizonyos dolgaikat másoknak tanítani kellene. Ha betegek, akkor is hosszú ideig talpon maradnak; dolgoznak olyan állapotban is, amikor mások már rég feladták volna.

Mai pszichológiai értelemben (Kónya):
Azoknak a nagyteljesítményű rögeszméseknek ajánlható ez a virág, akik azt nem képesek feladni. Sőt még betegen is hirdetik azt, ami változtatások vagy átgondolás nélkül valóban csak egy használhatatlan, csorba elmélet marad, melyet ők ennek ellenére fennen hirdetnek.

32. Vine - Bortermő szőlő (Vitis vinifera) A hozzárendelt bolygó: Jupiter

Nagyon tehetséges embereknek
(tekintetbe vétel - szolgálat)

Azoknak a tehetséges embereknek segít e virág, akik biztosak képességeikben és magabiztosan várják sikerüket. Az önmagukban való bizonyosság mellett jó lenne, ha mások is hagynák magukat meggyőzni, hogy cselekedjenek úgy, ahogyan ő, vagy ahogyan ő helyesnek látja. Ha ez az ember beteg lesz, akkor utasításokat ad azoknak, akik őt gondozzák, ápolják. Vészhelyzetekben rendkívüli teljesítményekre képesek.

Mai pszichológiai értelemben (Kónya):
Azoknak a tényleg okos embereknek való ez a Bach csepp, akik meg vannak győződve arról, hogy az ő terveik a legjobbak. Ezek a tervek nem rögeszmék, mint a fenti virágnál. Abban segíti őket ez a csepp, hogy nehogy olyanok legyenek, mint a fenti rögeszmések, ne akarják mindenáron rákényszeríteni terveiket, ötleteiket azokra is, akiknek az nem tetszik.

33. Walnut - Olasz diófa (Juglans regia) A hozzárendelt bolygó: Nap

Akiknek ideáljuk és céljuk van
(áttörés, újrakezdés, születés)

Azoknak való ez a csepp, akiknek bizonyos ideálja és célja van az életben, melyet követnek, de ritka alkalmakkor abba a kísértésbe esnek, hogy hagyják magukat saját elképzeléseiktől, céljaiktól és munkájuktól eltéríteni mások lelkesedése, meggyőzése vagy nézete által. Ez a virág állhatatosságot és védelmet ad nekik a külső befolyásokkal szemben.

Mai pszichológiai értelemben (Kónya):
Ne hagyd magad letéríteni az utadról! Ez a fő jelmondata ennek a virágnak. Nagyon sok befolyás ér bennünket, de mindannyiunknak megvan a földi feladata, melyet végre kell hajtanunk, melyre megszülettünk. Nem túl sokan találják meg ezt az utat azonnal. De annak, aki ezen rajta van, nem szabad letérnie. Ehhez nyújt nagy segítséget ez a Bach csepp. 

34. Water violett - Mocsári békaliliom
(Hottonia palustris)
A hozzárendelt bolygó: Vénusz

Egészségben, betegségben egyedül
(a közelállók odaengedése, nyíltság, alázat)

Azokon segít ez a virág, akik betegen és egészségesen is a magány mellett döntenek. Ezek az emberek egyébként is nagyon csendesek, nem beszédesek és ha megszólalnak, akkor is halkan, szelíden beszélnek. Ellenben nagyon függetlenek, tehetségesek és magabiztosak, és majdnem függetlenek mások véleményalkotásától. Tartózkodóak, másokat békén hagynak és mennek saját útjukon. Gyakran intelligensek. Belső nyugalmuk és békéjük áldás környezetük számára. 

Mai pszichológiai értelemben (Kónya):
A magányos tehetségek és intelligensek virága ez. Azoké, akik nem kérnek mások támogatásából. Nem azért mert lenézik őket, hanem azért, mert nem akarnak mások terhére lenni még akkor sem, ha nagy bajban vannak. Mindig tudatában vannak problémáiknak és a legvégső esetben sem akarnak segítséget elfogadni. 

35. White chestnut - Fehér vadgesztenyefa
(Aesculus hippocastanum)
A hozzárendelt bolygó: Merkúr

Akaratlan gondolatok
(koncentráció)

Azoknak, akik nem tudnak védekezni az ellen, hogy ne jöjjenek elő olyan gondolatok, elképzelések és érvek az agyukban, melyeket nem akarnak. Ez azokban a pillanatokban szokott előfordulni, amikor az érdeklődés alábbhagy és nem elég erős az odafigyelés. Az aggasztó gondolatok akkor törnek elő ismét, miután egy időre elmúlnak; majd újra makacsul visszatérnek. Úgy tűnik, mintha állandóan körbe forognának és így nagy lelki gyötrelmet váltanak ki. Ha ezek a nem kívánatos, kellemetlen gondolatok jelen vannak, nem hagyják nyugton  az embert és lehetetlenné teszik a munkára, az örömökre vagy a szórakozásra koncentrálást.

Mai pszichológiai értelemben (Kónya):
A megszállottság megszüntetésének virága ez. Mert honnan is jönnek azok a gondolatok, melyeket nem mi gondoltunk? Máshonnan, mások gondolatai kerülnek az agyunkba, megszűnt az agy elhatároló képessége a gondolatok terén. Ezt állítja helyre ez a Bach virág.

36. Wild oat - Rozsnok (Bromus ramosus) A hozzárendelt bolygó: Hold

A kulturált becsvágyóknak
(a lényeg felismerése - önmegvalósítás)

Olyan becsvágyó embereknek, akik az életben valami rendkívülit akarnak teljesíteni. Sok tapasztalatuk van és mindazt szeretnék élvezni, amit az élet felkínál nekik, ami az életet teljes egészében örömtelivé teszi. Problémájuk egyedül csak az, hogy tudáskészletük melyik ösvényére lépjenek - jóllehet becsvágyuk nagy - mivel minden rendelkező tudományukhoz egyformán éreznek vonzalmat. Ez a döntésképtelenség vonakodáshoz és elégedetlenséghez vezet.

Mai pszichológiai értelemben (Kónya):
A sok szakmával, több nyelvismerettel és több egyetemi végzettséggel rendelkező, minden témában tehetséges emberek virága ez. A több szakma területén megszerzett gyakorlat és tudás a bőség zavarát mutatja, hiszen minden megtanult témának profi szakértői. De ők is csak emberek. És egy ember ugye csak egy lovat tud megülni. No de melyiket? Ehhez nyújt segítséget ez a Bach csepp.

37. Wild rose - Vadrózsa (Rosa canina) A hozzárendelt bolygó: Merkúr

A közömbösök virága
(életöröm, motiváció, odaadás)

Azoknak, akik ok nélkül közömbösek. Úgy hajtják át magukat az életen, hogy észre sem veszik az mit nyújthat nekik. Nem is fáradoznak azon, hogy a dolgokon javítsanak és örömöt leljenek valamiben. Az élet küzdeleminek mindenféle ellenállás nélkül egyszerűen megadják magukat.

Mai pszichológiai értelemben (Kónya):
Azoknak az örömtelen embereknek segít ez a virág, akik képtelenek arra, hogy a legkisebb vidámat, szépet és boldogítót is észrevegyék az életben, még akkor is, amikor a jó tálcán kínálja magát. Talán a mai értelemben depressziósnak is nevezhetnénk őket, azonban ez nagy szakmai baki lenne, mert a depressziósok problémája más alapokból táplálkozik.

38. Willow - Fűzfa (Salix vitellina) A hozzárendelt bolygó: Mars

Akiket balsors és szerencsétlenség súlyt
(kibékülés - felelősség magunkért)

A sorscsapást és szerencsétlenséget elszenvedettek, akik panaszkodás nélkül, de nehezen tudják elfogadni helyzetüket, mert ők az életet elsősorban az általa hozott siker alapján ítélik meg. Azaz érzésük, hogy nem szolgáltak rá ilyen nehéz próbatételre; az a véleményük, hogy ez jogtalan velük szemben és elkeserednek. Gyakran már kevésbé mutatnak érdeklődést azon dolgok iránt, melyek korábban örömöt és megelégedést okoztak.

Mai pszichológiai értelemben (Kónya):
Olyan súlyos helyzetbe került embereknek segít ez a csepp, akik sorscsapásukból már nem tudnak menekülni. Maradandó sérüléseik vannak. Ezek lehetnek testi vagy lelki területen, lehet egy súlyos baleset után végtagvesztés vagy egy szeretett ember, gyermek végérvényes elvesztése, halála stb.

RESCUE REMEDY - VÉSZCSEPPEK
Impatiens, Clematis, Rock rose, Cherry plum,
Star of Bethlehem
A hozzárendelt bolygók:
Vénusz, Merkúr, Szaturnusz, Mars

Sokk, pánik, súlyos vészhelyzet és gond, idegösszeomlás, veszekedés, stressz, lámpaláz, vizsgadruk...

Dr. Bach 1930-1936 között összeállított egy 5 virágból álló speciális keveréket, aminek különösen erős nyugtató és stabilizáló hatása van fizikai és emócionális síkon. Az öt virág együttes hatása harmonizálja a test-lélek-szellem hármast és aktivizálja a bennük lévő gyógyító készséget.

Mai pszichológiai értelemben (Kónya):
A vészcseppekkel tapasztalt hatás elképesztő erejű. Nagyon erős nyugtató hatása van súlyos veszekedés, váratlan haláleset, idegösszeroppanás, agyonhajszoltság és nehéz vizsgák előtt. Igazából egy elsősegély csepp, melynek adása után meg kell pontosan állapítani a beteg testi-lelki problémáit és a vizsgálat alapján egy precízebb terápiára van szükség.

Néhány
Dr. Bach könyv


© PSZICHOSZINTÉZIS LABOR - Minden jog fenntartva
Szabadon átvehetők más honlapra a honlapunkon lévő anyagok, ha az átvett anyag végén egy link szerepel a Pszichoszintézis Labor honlapjához
A honlapot a következő böngészőkön teszteltük:  Internet Explorer 7 és 8-as,  Firefox 3.57, Opera 10.63, , Safari 3.1.1.(525.17) 
Ajánlott felbontás: 1024x768